Ranchi campp Telegraph.PNG
25 Sep 13 Prabhat Khabar 2 Giridih.jpg
officerteacher full.jpg
14 Sep 13 Dainik Jagran 2 Dumka.jpg
6 11-Feb-2012 Prabhat Khabar.jpg
TOI Rnc camp.PNG
Ranchi camp HT 2.PNG
Teacher evaluation.PNG
7 PKS in RCIT Vishrampur-.jpg